Subsidie elektrische voertuigen voor bedrijven

Vraag de subsidie nu aan: Er is een Amsterdamse subsidieregeling actief voor de aanschaf van elektrische voertuigen die dagelijks veel kilometers in de stad maken. De subsidiebedragen zijn in 2012:
€ 5.000 voor een elektrische personenauto
€ 10.000 voor een elektrische bestelauto
€ 10.000 voor een elektrische taxi
€ 40.000 voor een elektrisch vrachtauto.
Door onder meer taxi’s en koeriersdiensten in de stad elektrisch te laten rijden, wordt op de meest effectieve wijze gewerkt aan het schoner maken van de lucht in Amsterdam.

Amsterdamse bedrijven krijgen subsidie bij aanschaf van elektrische auto's of andere elektrische voertuigen Amsterdam gaat voor elektrische auto. Er komt subsidie aanschaf elektrische voertuigen voor Amsterdamse bedrijven. Alles over Subsidie Elektrische Auto

Subsidie van 15 miljoen euro voor innovaties elektrische voertuigtechnologie
Informatie over subsidies op elektrische auto's

Subsidies elektrische auto's in aantocht. Tot 2011 trekt het kabinet 65 miljoen euro uit om juist in ons land de marktdoorbraak te bereiken.
juli 2009
De Amsterdamse subsidieregeling voor elektrische auto vergoedt tot maximaal 50% van de meerkosten voor een elektrische auto voor Amsterdamse ondernemers.

De regering heeft bekend gemaakt dat bedrijven die een elektrische auto aanschaffen, 8.000 euro subsidie krijgen


PvdA voor subsidie elektrische auto. De PvdA is er voor om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren door bijvoorbeeld het subsidiëren van de aanschafprijs. De overheid zou daarnaast in het kader van duurzaam inkoopbeleid als eerste grote klant kunnen optreden en elektrische dienstauto's kunnen aanschaffen.

Interessante voordelen van een elektrische auto zijn dat u geen BPM en geen wegenbelasting betaalt. In de lease hebben berijders van een elektrische auto momenteel een leasebijtelling van 0%. U leest het goed, NUL PROCENT BIJTELLING. Dat duurt tot eind 2014 en daarna blijft de bijtelling voorlopig 7%.
De gemeente Amsterdam stimuleert ondernemers om tot aanschaf van elektrische auto's over te gaan. De gemeente neemt 50% van de meerkosten van een elektrische auto ten opzichte van een benzine of dieselauto voor haar rekening. Per bedrijf is maximaal euro 250.000 voor deze regeling beschikbaar. De gemeenteraad heeft deze regeling voor het stimuleren van elektrische auto's inmiddels goedgekeurd.

 

Subsidie elektrische voertuigen voor bedrijven
De gemeente heeft tot 2015 € 8,6 miljoen gereserveerd om bedrijfsvoertuigen die dagelijks veel kilometers in de stad maken schoner te laten rijden. De subsidie biedt bedrijven een kans om milieubewust te ondernemen en flink te besparen op de brandstofkosten. Met de subsidie werkt de gemeente op effectieve wijze aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Subsidiebedragen
De subsidiebedragen zijn in 2012:
10.000 voor een elektrische bestelauto
10.000 voor een elektrische taxi
5.000 voor een elektrische personenauto
40.000 voor een elektrisch vrachtauto
Deze subsidiebedragen worden jaarlijks aangepast. Dit omdat de prijs van elektrische voertuigen snel verandert en de gemeente hierop wil kunnen inspelen. Aan het begin van elk jaar worden de nieuwe subsidiebedragen gecommuniceerd.

Waarom opnieuw subsidie?
Dat subsidiëren werkt, blijkt uit de resultaten van de eerdere subsidieregeling uit 2010. Met deze regeling werden meer dan 260 elektrische auto’s aangeschaft. Terwijl de gemeente € 3 miljoen beschikbaar stelde, investeerden ondernemers meer dan € 9 miljoen in nieuwe voertuigen.

Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen van elektrisch rijden, waaronder ook landelijke fiscale voordelen zoals geen BPM, geen wegenbelasting en geen bijtelling in de lease. Wel zijn de auto’s nog relatief prijzig. De nieuwe aanschafsubsidie van de gemeente Amsterdam maakt het voor zakelijke veelrijders die dagelijks voor hun bedrijf flink wat kilometers door de stad rijden makkelijker om elektrisch te gaan rijden.
Bron: amsterdam.nl

▲Top

Subsidie aanschaf van elektrische voertuigen voor Amsterdamse bedrijven
Amsterdam heeft een regeling vastgesteld om de aanschaf van elektrische auto’s door Amsterdamse ondernemers te stimuleren. De subsidieregeling vergoedt tot maximaal 50% van de meerkosten voor een elektrische auto voor Amsterdamse ondernemers. De meerkosten zijn de aanschafprijs van een elektrische auto minus de aanschafprijs van een vergelijkbare diesel/benzine auto.

Binnen het plan Amsterdam Elektrisch is €3 miljoen gereserveerd voor de regeling. Er wordt een aantal categorieën voertuigen (personenauto, bestelauto, vrachtauto en taxi) onderscheiden. Per categorie is een maximaal bedrag per voertuig opgenomen. Er is een maximaal bedrag van €250.000 per bedrijf.
Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk hoe de subsidie precies in elkaar steekt: Een personenauto diesel kost €10.000 en een vergelijkbare elektrische personenauto €40.000. De meerkosten zijn €30.000. Een kleine onderneming zou 50% subsidie kunnen ontvangen en dat is €15.000.

In gebruik is een elektrisch voertuig goedkoper dan een voertuig dat op fossiele brandstof rijdt. Bij gemiddeld 15.000 kilometer per jaar is een personenauto al snel €900 goedkoper aan brandstofkosten. Daarnaast zijn er verschillende fiscale voordelen die elektrisch rijden aantrekkelijk maken, zoals geen BPM en wegenbelasting en geen bijtelling in de lease.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de subsidieverordening, dan kunnen de aanvragen van ondernemers in behandeling worden genomen. Dit zal naar verwachting in januari 2010 gebeuren.
http://www.verkeersnet.nl/2436/subsidie-aanschaf-van-elektrische-voertuigen-voor-amsterdamse-bedrijven/

 

Elektrisch vervoer is goed, maar zonder subsidie voor elektrische auto's en voertuigen niet haalbaar op korte termijn.

Amsterdam zet in op elektrisch vervoer
30 juli 2009 - Karlijn van Dongen
Uit de rapportage Effect milieuzone personenauto’s en elektrisch vervoer van TNO blijkt dat de invoering van de milieuzone voor personenauto’s minder oplevert dan verwacht. Gebleken is dat het stimuleren van elektrisch vervoer een effectievere maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Verder kijkt de gemeente naar mogelijkheden om delen van de stad autoluw te maken en milieudifferentiatie van parkeertarieven toe te passen.

Het onderzoek van TNO laat zien dat het effect van elektrisch vervoer in 2015 meer dan twee keer zo groot is als het effect van de milieuzone voor personenauto’s. Daarom investeert de gemeente 10 miljoen euro in elektrisch vervoer, en wordt er verwacht dat er in 2015 10.000 elektrische auto’s in Amsterdam rijden.

Luchtkwaliteit
Amsterdam voldoet aan de Europese normen voor fijnstof (PM10). Aan de norm voor stikstof (NO2)wordt nog niet voldaan; dit vraagt om een stevige aanpak. Met het berekende effect van het elektrisch vervoer, gedifferentieerde milieuparkeertarieven, autoluwe delen van de stad en het verkregen uitstel van Brussel tot 2015 kan op tijd aan de normen voor luchtkwaliteit worden voldaan. Daardoor is de noodzaak voor de milieuzone voor personenauto’s niet meer aanwezig.

Elektrisch vervoer
Elektrisch vervoer is goed voor de luchtkwaliteit, het klimaat en de economie. Elektrisch vervoer stoot lokaal geen schadelijke stoffen uit en is zuiniger, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. De gemeente maakt elektrisch vervoer mogelijk door de aanleg van oplaadpunten, onder andere op straat en in garages. Daarnaast wordt elektrisch vervoer zichtbaar gemaakt door de inzet van elektrisch vervoer in het eigen wagenpark. Ook worden afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en diverse particuliere organisaties over het inzetten van elektrisch vervoer. Zo wil taxibedrijf TCA bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente elektrische taxi’s inzetten in de stad. Daarnaast wordt een subsidieregeling opgezet om elektrisch vervoer te stimuleren. Het bovenstaande is uitgewerkt in het plan ‘Amsterdam Elektrisch’.
Bron: amsterdam.nl


▲Top

Amsterdam neemt oplaadnetwerk voor elektrische auto’s in gebruik
6 november 2009 - Karlijn Dongen
De gemeente Amsterdam heeft vandaag (6 november) samen met energiebedrijf Nuon en netwerkbedrijf Alliander het oplaadnetwerk Amsterdam Elektrisch in gebruik genomen. Bij deze oplaadpunten kan iedereen met een elektrische auto, motor of scooter gratis parkeren en laden. De oplaadpunten liggen op strategische locaties in de stad zoals op het Westergasfabriekterrein, de Piet Heinkade en de Amsteldijk. Zeven Amsterdammers die al elektrisch rijden ontvingen uit handen van wethouder Gerson (Verkeer) en wethouder Vos (Milieu) de eerste oplaadpassen. Binnen twee jaar zijn er 200 oplaadpunten in de stad beschikbaar.

De nieuwe oplaadpunten zijn speciaal ingericht voor auto’s of specifiek voor scooters en motoren. Bij elk oplaadpunt is in elk geval al één vaste gebruiker. Iedereen die in het bezit is van een elektrische auto, motor of scooter kan een pas aanvragen via www.amsterdamelektrisch.nl(http://www.amsterdamelektrisch.nl/) en gratis van het netwerk gebruik maken. Elektrisch vervoer is goed voor de luchtkwaliteit en het klimaat omdat het lokaal geen schadelijke stoffen uitstoot en door de technologie aanzienlijk zuiniger is, wat leidt tot een lagere CO2 -uitstoot.

Onderzoek onder Amsterdammers
De behoefte aan meer oplaadpalen is aanwezig in Amsterdam, bleek uit vooraf gedaan onderzoek door Stadspeil in opdracht van Nuon. Meer dan de helft van de Amsterdammers overweegt op termijn een elektrisch voertuig aan te schaffen. Daarvan geeft 27% de voorkeur aan een elektrische scooter en 54% aan een elektrische auto. Bijna driekwart van de respondenten is het eens met de stelling dat elektrisch vervoer de toekomst heeft. Als grootste voordeel van elektrisch vervoer wordt de betere luchtkwaliteit in de stad genoemd. Bijkomende voordelen zijn de klimaatvriendelijkheid door minder uitstoot en het ontbreken van stank- en geluidsoverlast. Als nadeel werd de aanschafprijs en het nog huidige gebrek aan oplaadpalen genoemd.

Dekkend netwerk van oplaadpunten
Naast 100 oplaadpunten op straat komen er ook 100 oplaadpunten bij P+R terreinen, parkeergarages, op autodeelplekken en op kaden voor elektrische vaartuigen. Samen vormen ze een netwerk van 200 oplaadpunten dat in Amsterdam de komende twee jaar wordt uitgerold. Het streven is dat er in 2015 10.000 elektrische voertuigen rondrijden en een dekkend netwerk van oplaadpunten in de stad aanwezig is.

Ook presenteerde de gemeente Amsterdam het beeldmerk ‘Nederland Elektrisch’ dat is gebaseerd op het beeldmerk Amsterdam Elektrisch. Amsterdam ziet graag dat het logo uitgroeit tot hét (inter)nationale beeldmerk voor elektrisch vervoer.
Bron: amsterdam.nl


▲Top

Leeuwarden: subsidie en gratis parkeren voor elektrische auto’s. In Leeuwarden krijgen kopers van een elektrische auto gratis een parkeervergunning voor 1 jaar. En inwoners van deze plaats krijgen bij aanschaf van een elektrische auto 1.000 euro subsidie.


▲Top

Duizenden euro's subsidiebij elektrische auto

Het kabinet wil elektrisch rijden in Nederland vanaf volgend jaar stimuleren. Eigenaren van een elektrische auto hoeven geen BPM (aanschafbelasting) en wegenbelasting te betalen. Bedrijven kunnen gemiddeld 8000 euro besparen op de nu nog hoge aanschafprijs van een auto op stroom door subsidie en belastingvoordelen.

Dat staat in een plan van aanpak dat het kabinet vrijdag heeft goedgekeurd. De inzet is om Nederland tot dé internationale proeftuin voor elektrisch rijden te maken. Het kabinet trekt 65 miljoen euro uit voor de verdere ontwikkeling van batterijen, auto's en de aankoop van elektrische auto's door de overheid. Het geld zou ongeveer een half miljard aan nieuwe investeringen moeten opleveren.
Bron: vroegevogels.vara.nl


▲Top

Het Duitse kabinet heeft woensdag ingestemd met een actieplan, dat als doel heeft dat er binnen 11 jaar (oftewel voor 2020) één miljoen elektrische auto’s rijden in dat land. Het wagenpark is dan voor ongeveer 2 procent elektrisch.
Volgens het Duitse tijdschrift Focus is het idee om de aanschaf van de eerste 100.000 elektrische auto´s met een subsidie aantrekkelijker te maken, maar zijn de voorwaarden nog niet vastgelegd.


▲Top

Elektrisch vervoer, elektrisch rijden

De elektrische auto.

Elektrische auto's

Neem een taxi van Amsterdam naar Schiphol

De kilometerheffing in de Benelux

Zoek hier uw taxi voor Rotterdam en omgeving

Stichting DuurzaamVerder, de naam zegt het al